trouw boten

liefde is kiezen

Trouw

Trouwdag

Je trouwdag is in allerlei opzichten bijzonder. Sowieso, omdat je besloten hebt met elkaar in zee te gaan. Alleen dat al! Maar het is ook een dag waar je meestal lang naar uitkijkt. Bovendien wil je dat het een mooi feest wordt, het liefst voor iedereen. En een trouwdag moet ook een dag worden om nooit te vergeten. Inderdaad, je trouwdag is in allerlei opzichten anders dan alle andere dagen. Dat vraagt de nodige organisatie en dat heb je er graag voor over. 

Wellicht ben je al lang met de voorbereidingen bezig en is er al veel geregeld. Allerlei vragen hebben jullie al besproken en allerlei besluiten hebben jullie al genomen. Eén van die vragen is dan de invulling van z’n dag. Hoort er een kerkdienst bij of niet? Maar als jij of je partner niet zoveel met de kerk heeft, hoe regel je dat dan? Dat kunnen lastige vragen zijn, omdat je er verschillend in staat, maar ook mooie vragen, omdat je samen goed wilt nadenken hoe je verder wilt. 

Meer informatie?

Wil je meer weten, heb je vragen? Bel, mail of maak gebruik van het contactformulier op deze website.

Voorbereidingen

Wil je dat je trouwdag slaagt, dan heb je iemand nodig met ervaring in het begeleiden van alle voorbereidingen en in het samenstellen en leiden van je huwelijksdienst. Met plezier ga ik met jullie in gesprek om jullie trouwdienst zorgvuldig vorm en inhoud te geven, zodat jullie als bruid en bruidegom kunnen genieten van de dienst zelf.

De voorbereidingen bestaan uit verschillende gesprekken. Eerst moet worden nagegaan of ik aan jullie wensen kan voldoen, niet alleen wat betreft plaats en tijd, maar ook inhoudelijk. Als er voldoende wederzijds vertrouwen is, krijgen jullie een aantal vragen om het eerste, inhoudelijke gesprek voor te bereiden. De antwoorden op die vragen bespreken we tijdens een nadere kennismaking. Zo ontstaat langzaam maar zeker een huwelijksdienst zoals je die wenst.

Ons overleg vraagt tijd en aandacht en dat is bedoeld om samen naar de dienst toe te groeien. Het is mijn taak om dan vooral goed te luisteren: hoe staan jullie in het leven, wat verwachten jullie van de dienst, hoe kijken jullie naar het huwelijk en naar de toekomst? Na het eerste gesprek begint voor jullie de invulling van de liturgie en voor mij de zoektocht op welke manier God en geloven passen in jullie gezamenlijke leven.

Trouwdienst

Nadat de liturgie in een aantal weken of maanden in onderling overleg tot stand is gekomen, plannen we kort voor het huwelijk nog een gesprek. We lopen de dienst nauwkeurig door en letten op allerlei details: het gebouw, de looproute, de fotograaf, de muziek, de liturgie en dergelijke. Op de dag zelf ben ik vroeg in de kerk aanwezig om met een koster en een ceremoniemeester alles nog eens te controleren en af te stemmen. Ik heb in de achterliggende jaren gemerkt, dat een uitgebreide voorbereiding zich op de dag zelf terugverdient. Als het bruidspaar dan eenmaal binnenkomt, gaat alles vanzelf en kan iedereen in alle rust genieten van de dingen die komen.

Achteraf

Sommige bruidsparen stellen het op prijs om na verloop van tijd nog eens terug te kijken naar de feestelijk dag. Even nagenieten, de mooie momenten benoemen en soms is het ook goed om samen vooruit te kijken. Als je dat wilt, stuur je een mailtje of bel je even en maken we een afspraak.

Werkwijze 

Reageer via Contact van deze website of stuur een mailtje met je vraag om een jullie dienst te leiden. Doe dat vooral bijtijds! Als je al weet wanneer je wilt trouwen, is het handig om die datum meteen te noemen, zodat ik kan nagaan of het in mijn agenda past. Als tijd en plaats passen, moet duidelijk worden op welke manier jullie betrokken zijn bij de kerk en welke verwachtingen jullie hebben van een huwelijksdienst.

Als het klikt, krijg je van mij ter voorbereiding een aantal vragen waarvan je de antwoorden opstuurt. Daarna gaan we met elkaar in gesprek en maken we afspraken over de manier waarop de dienst wordt voorbereid en georganiseerd. Kort voor de trouwdienst vindt een tweede gesprek plaats. De liturgie is dan (bijna) klaar, het meeste is geregeld en we zetten de puntjes op de ï. 

De kosten voor de voorbereidingen, de gesprekken vooraf en achteraf, het voorbereiden en schrijven van de preek, het samenstellen van de liturgie en het leiden van de dienst komen bij elkaar op € 550,=. Dat geldt voor de regio Rotterdam en is inclusief reiskosten tot 25 km.

trouw zingeving

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten